Home


ABOUT OUR NEW ISSUE

Vår marsutgåva innehåller inte mindre än 64 välfyllda sidor där vi fortsätter med bröderna Burnettes aktiviteter under 1957 i vårt vanliga dag för dag format. Artikeln är på nästan 50 sidor, omsorgsfullt illustrerad med gamla bilder, tidningsurklipp, annonser och skivetiketter. Dessutom del 20 av Andrew Mereys pågående serie om de gamla fina instrumentallåtarna från förr medan Martin Hawkins bidragit med en trevlig artikel om Dave Barnes och the British Archive of Country Music. Slutligen våra sedvanligt välfyllda sidor med recensioner av främst cd men även vinyl och tidningar.          

_____________________________________


Our March issue boasts 64 jam packed pages.  We continue with the Burnette Brothers’ story, this time covering their activities during 1957 in our usual day-by-day format.  There are almost 50 pages lavishly illustrated with old photos, magazine clippings, adverts and label scans.

In addition you will find part 20 of Andy Merey’s ongoing series featuring those lovely instrumental sounds from way back then; whilst Martin Hawkins has contributed a nice article on Dave Barnes and the British Archive of Country Music. Finally we round off with our usual section of reviews, mostly cd’s but also vinyl and magazines.  

_____________________________________


ABOUT THE MAGAZINE

American Music Magazine is published by the Swedish Rock 'n' Roll Club. We are a non profit organisation devoted to the 1950s rock 'n' roll music and our intention is to document, as far as possible, the early years of rock-a-billy, rock 'n' roll and its related artforms. The text of the magazine is in Swedish and English. Each issue is full of original photographs and discographies.

AM works in co-operation with the "Tales From The Woods" Roots Music Social Networking Group in the U.K. The aim is to collaborate to keep rock ‘n' roll, its history, and its many talented artists and musicians alive for posterity and future generations – this through sharing articles that have appeared in our magazines over the years, helping each other with publicity and generally spreading the word not just to the converted, but also to those yet to share our enthusiasm.


_____________________________________


American Music Magazine är producerad av 1950s rockfans för rockfans och är en svensk tidning med både svensk och engelsk text. Tidningen utkommer med fyra nummer om året och handlar företrädesvis om 50-tals rock 'n' roll, rock-a-billy och relaterade musikformer som exempelvis hillbilly/country och rhythm ’n’ blues. American Music Magazine drivs helt ideelt utan ekonomisk vinning.

American Music Magazine samarbetar med "Tales From The Wood - Roots Music Social Networking Group" som är ett namnkunnigt engelskt nätverk med bred verksamhet inom vår musik. Syftet är att gemensamt arbeta för att hålla rock 'n' rollmusiken, dess historia och dess många talangfulla artister och musiker levande för eftervärlden och kommande generationer - detta genom att dela artiklar som publicerats i våra respektive tidningar genom åren, hjälpa varandra med publicitet och sprida det glada budskapet inte bara till de redan frälsta utan också till sådana som ännu inte delar vår entusiasm och passion för denna musik.© Bo Berglind 2021