Home


ABOUT OUR NEW ISSUE

The April issue (#147) of American Music Magazine is about to hit the streets.  It is a terrific one for all Woodies and beyond. The main feature celebrates Tibby Edwards and  is written by our own Dominique Anglares & Ken Major. Edwards was born in Louisiana and raised there and in West Texas.  He was influenced by singers like Hank Williams and Lefty Frizzell, and became a protégé of Frizzell's.  He has some great rockin' hillbilly tunes to his name and was a stalwart of the Louisiana Hayride for five years. As always, they are great photos (including one of Tibby with Elvis), press clippings, labels shots, all rounded off with both a session and record discography. Then we have Keith Woods's TFTW Gene Terry interview re-published in all its glory, replete with additional photos, press clippings, and a discography; whilst also to enjoy comes a one page colour montage of photos by Paul Harris from the TFTW Skiffle Show at the Spice of Life. In addition there is a feature on Paul Westmoreland who wrote ’Detour’and recorded some top-notch examples of California Western Swing, also some eye-catching photos of Janis Martin from the ’50s and a review of last November’s Rhythm Riot! All these features are in English. Please contact Dickie Tapp - dickietapp@googlemail,com  for details of how to order a copy of this cracking issue (or for subscription information). American Music Magazine deserves your support.


_____________________________________


Vi på American Music Magazine sparkar igång vårt 40:e år med ett 68-sidigt nummer med uttömmande artiklar om Tibby Edwards och Paul “Detour” Westmoreland, med massor av unika bilder och unika annonser från tiden det begav sig. Från “Tales From The Woods” (TFTW) har vi fått en intervju med Gene Terry och Andy Merey har kommit till del 10 i sin serie “Instrumentals Forever”. Vår färgsektion visar skivetiketter från Tibbys och Paul’s utgivningar, bilder från TFTW:s skifflekonsert i januari och fina bilder på Del Shannon.

Vår vän och prenumerant fotografen Torbjörn Calvero gick bort 2017 och vi påbörjar nu en serie med utvalda bilder från hans kamera där Del Shannon inleder; vi framför ett stort tack till hustrun Anna-Caysa. Vi har en recension från höstens Rhythm Riot i Sussex och från James Taylor har vi fått unika bilder från Janis Martins tidiga år som artist. Aprilanrättningen avslutas som vanligt med skivrecensioner av färska utgåvor på hederlig vinyl och moderna CD-skivor och vi önskar alla trevlig läsning


_____________________________________


ABOUT THE MAGAZINE

American Music Magazine is published by the Swedish Rock 'n' Roll Club. We are a non profit organisation devoted to the 1950s rock 'n' roll music and our intention is to document, as far as possible, the early years of rock-a-billy, rock 'n' roll and its related artforms. The text of the magazine is in Swedish and English. Each issue is full of original photographs and discographies.

AM works in co-operation with the "Tales From The Woods" Roots Music Social Networking Group in the U.K. The aim is to collaborate to keep rock ‘n' roll, its history, and its many talented artists and musicians alive for posterity and future generations – this through sharing articles that have appeared in our magazines over the years, helping each other with publicity and generally spreading the word not just to the converted, but also to those yet to share our enthusiasm.


_____________________________________


American Music Magazine är producerad av 1950s rockfans för rockfans och är en svensk tidning med både svensk och engelsk text. Tidningen utkommer med tre nummer om året och handlar företrädesvis om 50-tals rock 'n' roll, rock-a-billy och relaterade musikformer som exempelvis hillbilly/country och rhythm ’n’ blues. American Music Magazine drivs helt ideelt utan ekonomisk vinning.

American Music Magazine samarbetar med "Tales From The Wood - Roots Music Social Networking Group" som är ett namnkunnigt engelskt nätverk med bred verksamhet inom vår musik. Syftet är att gemensamt arbeta för att hålla rock 'n' rollmusiken, dess historia och dess många talangfulla artister och musiker levande för eftervärlden och kommande generationer - detta genom att dela artiklar som publicerats i våra respektive tidningar genom åren, hjälpa varandra med publicitet och sprida det glada budskapet inte bara till de redan frälsta utan också till sådana som ännu inte delar vår entusiasm och passion för denna musik.


_____________________________________

0 Golden Oldies logo 2© Bo Berglind 2016