Home


ABOUT OUR NEW ISSUE

Vi vill framföra ett stort tack till alla prenumeranter som följde med oss till den digitala världen och vi bugar för alla uppmuntrande mail vi fått, det värmer och sporrar oss till fortsatt research om våra idoler. År 2021 kommer AM bli innehållsrikt och ni kan se fram emot många spännande artiklar.

Sistlidna år 2020 var inget bra år för någon av oss då Coronan ställde till det rejält. Nu ser vi med tillförsikt emot 2021 och vad kan vara mer uppmuntrande än ett nytt nummer av AM som dimper ned i inkorgen. Vi börjar med en specialutgåva om Dale Hawkins av Dominique Anglares med hjälp av Ken Major. Utöver detta har vi massor med skivrecensioner. Trevlig läsning tills nästa AM kommer i mars.         

_____________________________________


We would like to give a big thank you to all the subscribers who have followed us into the digital word and we’d like to express our gratitude for all the encouraging responses we’ve received.  These have both delighted us and given us the determination to continue our research into our idols. In this year 2021 AM will be jam packed with interesting reading and you can look forward to many thrilling articles.

    Last year 2020 wasn’t a good one for any of us as Covid 19 had a most devastating and unwelcome impact on society and for many of us. However, we look forward to 2021 with confidence; and what could cheer you up more than a brand new issue of AM appearing in your inbox!? We start the year with a special issue where Dominique Anglares, with the help of Ken Major, offers us the Dale Hawkins story, lavishly illustrated as always plus a good record and session discography to accompany the article. On top of that we include plenty of record reviews.

_____________________________________


ABOUT THE MAGAZINE

American Music Magazine is published by the Swedish Rock 'n' Roll Club. We are a non profit organisation devoted to the 1950s rock 'n' roll music and our intention is to document, as far as possible, the early years of rock-a-billy, rock 'n' roll and its related artforms. The text of the magazine is in Swedish and English. Each issue is full of original photographs and discographies.

AM works in co-operation with the "Tales From The Woods" Roots Music Social Networking Group in the U.K. The aim is to collaborate to keep rock ‘n' roll, its history, and its many talented artists and musicians alive for posterity and future generations – this through sharing articles that have appeared in our magazines over the years, helping each other with publicity and generally spreading the word not just to the converted, but also to those yet to share our enthusiasm.


_____________________________________


American Music Magazine är producerad av 1950s rockfans för rockfans och är en svensk tidning med både svensk och engelsk text. Tidningen utkommer med fyra nummer om året och handlar företrädesvis om 50-tals rock 'n' roll, rock-a-billy och relaterade musikformer som exempelvis hillbilly/country och rhythm ’n’ blues. American Music Magazine drivs helt ideelt utan ekonomisk vinning.

American Music Magazine samarbetar med "Tales From The Wood - Roots Music Social Networking Group" som är ett namnkunnigt engelskt nätverk med bred verksamhet inom vår musik. Syftet är att gemensamt arbeta för att hålla rock 'n' rollmusiken, dess historia och dess många talangfulla artister och musiker levande för eftervärlden och kommande generationer - detta genom att dela artiklar som publicerats i våra respektive tidningar genom åren, hjälpa varandra med publicitet och sprida det glada budskapet inte bara till de redan frälsta utan också till sådana som ännu inte delar vår entusiasm och passion för denna musik.© Bo Berglind 2021