Home


ABOUT OUR NEW ISSUE

Vårt senaste nummer 155 innehåller 60 välfyllda sidor där huvuddelen handlar om LaVern Baker. Vi dokumenterar denna framstående sångerskas tidiga år från födseln 1929 till och med 1951, en tid då LaVern blev en publikdragande attraktion på klubbarna i Chicago och sedan på Detroits berömda "Flame Show Bar". Artikeln löper över närmare 40 sidor och är välfylld med ovanliga bilder, annonser och artiklar från den tiden. Vi kommer att fortsätta med LaVerns karriär från 1952 och framåt längre fram. Andrew Merey fortsätter oförtrutet sin "Instrumentals Forever" serie där han hunnit till nummer 18 med sina insiktsfulla skriverier i detta fascinerande område inom vår musik. Vi har även fått med några artiklar om rock'n'roll från amerikanska veckotidningar från 50-talet, kompletta med fina bilder. Även en minnesruna över Rod Bernard får plats innan tidningen på sedvanligt sätt avslutas med skivrecensioner av både vinyl och Cd.      

_____________________________________


Our brand-new issue #155 boasts 60 jam-packed pages.  This time our main artist is LaVern Baker.  We document this talented lady’s formative years on a Day-by-Day basis, starting from her birth in 1929 thru to 1951, a period when LaVern established herself as an attraction in the clubs of Chicago and then at Detroit’s famed ‘Flame Show Bar’. The feature runs to no less that forty pages and is lavishly illustrated with rare pictures, ads and newspaper clippings from these yesteryears. We will pick-up LaVern’s story from 1952 onwards in future issues of our magazine. Elsewhere Andrew Merey continues undaunted with his “Instrumentals Forever” series, reaching part 18 with his always knowledgeable writing about this fascinating genre, whilst in addition we have found room to reprint a few pages about rock ’n roll from 1950s weekly magazines, these include great photos. Completing the magazine is an obituary for swamp-pop legend Rod Bernard before we conclude with the usual pages of new releases and reviews of records, both CDs and vinyl.


_____________________________________


ABOUT THE MAGAZINE

American Music Magazine is published by the Swedish Rock 'n' Roll Club. We are a non profit organisation devoted to the 1950s rock 'n' roll music and our intention is to document, as far as possible, the early years of rock-a-billy, rock 'n' roll and its related artforms. The text of the magazine is in Swedish and English. Each issue is full of original photographs and discographies.

AM works in co-operation with the "Tales From The Woods" Roots Music Social Networking Group in the U.K. The aim is to collaborate to keep rock ‘n' roll, its history, and its many talented artists and musicians alive for posterity and future generations – this through sharing articles that have appeared in our magazines over the years, helping each other with publicity and generally spreading the word not just to the converted, but also to those yet to share our enthusiasm.


_____________________________________


American Music Magazine är producerad av 1950s rockfans för rockfans och är en svensk tidning med både svensk och engelsk text. Tidningen utkommer med fyra nummer om året och handlar företrädesvis om 50-tals rock 'n' roll, rock-a-billy och relaterade musikformer som exempelvis hillbilly/country och rhythm ’n’ blues. American Music Magazine drivs helt ideelt utan ekonomisk vinning.

American Music Magazine samarbetar med "Tales From The Wood - Roots Music Social Networking Group" som är ett namnkunnigt engelskt nätverk med bred verksamhet inom vår musik. Syftet är att gemensamt arbeta för att hålla rock 'n' rollmusiken, dess historia och dess många talangfulla artister och musiker levande för eftervärlden och kommande generationer - detta genom att dela artiklar som publicerats i våra respektive tidningar genom åren, hjälpa varandra med publicitet och sprida det glada budskapet inte bara till de redan frälsta utan också till sådana som ännu inte delar vår entusiasm och passion för denna musik.
© Bo Berglind 2019